،فراخوان و اطلاعیه
ادارات و سازمان هاي استان
اوقات شرعي
شرح وظايف

وظايف كلي بخشداري ها:
الف) امور سیاسی و انتظامی بخش:
o اجرای سیاست های عمومی دولت و استقرار امنیت در سطح بخش.
o جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری.
o شناسایی اوضاع اجتماعی و سیاسی و ریشه یابی عوامل احتمالی ناامنی ها در بخش.
o شركت در جلسه شورای تامین و ارائه پیشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار.
ب) امور نظارت و بازرسی:
o اعمال نظارت بر مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بخش.
o سركشی از روستاها و بررسی مشكلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همكاری شوراهای اسلامی.
o موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشاركت عمومی در جهت سیاست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد.
o نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومی در سطح بخش.
ج) امور اقتصادی و فرهنگی بخش:
o پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی بخش.
o تشویق مردم برای اجرای طرح های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش.
o بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری.
o پیگیری طرح های فرهنگی و بسیج سواد آموزی در سطح بخش.
o اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش.
د) امور اجتماعی:
o رسیدگی به امور ایثارگران، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشی از خانواده های مستمند و محروم بخش.
o تشكیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی، بهداشت و ستاد حوادث غیر مترقبه.
o پیگیری و حل اعترافات موردی در سطح بخش.
o دست یابی به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش.
o برقراری ارتباط نزدیك با مسئولین بخش.
o تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش.
o برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش.
o بررسی نیازها و مشكلات روستائیان.
o انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق

بخشداري خلجستان
پیوندهای ملی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد